ശംഖുമുഖത്ത് ഉടൻ കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി നിർമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്: ജില്ല വാർത്തകൾ

ശംഖുമുഖം തീരത്തെ വീടുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉടൻ കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി നിർമിക്കുമെന്നു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. തീരദേശ റോഡ് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നടപടിയും ഉടനുണ്ടാകും എന്ന് മന്ത്രി.

0
53
Reading Time: < 1 minute
  • ശംഖുമുഖത്ത് ഉടൻ കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി നിർമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്
  • കൊല്ലത്ത് ഹാർബറുകളിൽ ഒറ്റദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 77 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്
  • ഓവുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കിയില്ല ടികെ റോഡ് വെള്ളത്തിൽ
  • കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം കുമരകത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി
  • തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ

 

കോവിഡ് കണക്കുകൾ

ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത്: 25,820

തിരുവനന്തപുരം: 2700

കൊല്ലം: 2093

കോട്ടയം: 1322

പത്തനംതിട്ട: 815

ഇടുക്കി: 837

കോവിഡ് സേവനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം

ആശുപത്രികൾ: 154

കിടക്കകൾ: 41.1%

ഐസിയു: 4.5%

വെൻറ്റിലെറ്റർ: 6.1%

കൊല്ലം

ആശുപത്രികൾ: 63

കിടക്കകൾ: 31.8%

ഐസിയു: 3.8%

വെൻറ്റിലെറ്റർ: 0.9 %

കോട്ടയം

ആശുപത്രികൾ: 134

കിടക്കകൾ: 40.4%

ഐസിയു: 7.7%

വെൻറ്റിലെറ്റർ: 0%

പത്തനംതിട്ട

ആശുപത്രികൾ: 61

കിടക്കകൾ: 55.3%

ഐസിയു: 13.2%

വെൻറ്റിലെറ്റർ: 38.1%

ഇടുക്കി

ആശുപത്രികൾ: 66

കിടക്കകൾ: 44.1%

ഐസിയു: 7.5%

വെൻറ്റിലെറ്റർ: 17.5%

വാക്‌സിനേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം ഡോസ്: 7,50,696

രണ്ടാം ഡോസ്: 2,58,904

ആകെ: 10,09,600

കൊല്ലം

ഒന്നാം ഡോസ്: 5,04,886

രണ്ടാം ഡോസ്: 1,65,541

ആകെ: 6,70,427

കോട്ടയം

ഒന്നാം ഡോസ്: 4,32,463

രണ്ടാം ഡോസ്: 1,19,186

ആകെ: 5,51,649

പത്തനംതിട്ട

ഒന്നാം ഡോസ്: 3,85,365

രണ്ടാം ഡോസ്: 1,33,232

ആകെ: 5,18,597

ഇടുക്കി

ഒന്നാം ഡോസ്: 2,30,714

രണ്ടാം ഡോസ്: 60,156

ആകെ: 2,90,870

Advertisement