പത്രങ്ങളിലൂടെ; പിന്നാക്കക്കാരെ വെട്ടിനിരത്തിയ കോൺഗ്രസ്സ് പട്ടിക| ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ടോളറൻസ്

ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ട്വിറ്റർ ട്രെൻഡിങ് എന്നിവയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

0
86
Reading Time: < 1 minute

പ്രാദേശിക, ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങളിലെ പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണിത്. ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ട്വിറ്റർ ട്രെൻഡിങ് എന്നിവയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

 

Advertisement