‘കേരളവാര്‍ത്തകള്‍’; സിബിഐക്ക് കുരുക്കിട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30നാണ് കേരളവാര്‍ത്തകളുടെ ലെെവ് ബുള്ളറ്റിന്‍.

0
93
Reading Time: < 1 minute

കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകളും പ്രാദേശിക വാര്‍ത്തകളും ആണ് ‘കേരളവാര്‍ത്തകള്‍’ എന്ന ബുള്ളറ്റിനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30നാണ് കേരളവാര്‍ത്തകളുടെ ലെെവ് ബുള്ളറ്റിന്‍.

Advertisement