വായന സമയം: < 1 minute

 
കോവിഡ് 19 ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് സൗദിയിലെ ഉംറ തീർത്ഥാടനം നിർത്തിവെച്ചു. പത്രങ്ങളിൽ കണ്ണോടിച്ച് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം.

Advertisement