ദിൽ ഓഫ് മലയാളി: എപ്പിസോഡ് 2: കുട്ടൻ ചേട്ടനും ഒരു രൂപയ്ക്ക് ചായയും

ഒരു രൂപയ്ക്ക് ചായ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കോഴിക്കോട്.

0
418
Reading Time: < 1 minute
കോഴിക്കോട്:

 
ഒരു രൂപയ്ക്ക് ചായ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കോഴിക്കോട്. അറിയുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വരൂ. വെള്ളത്തിനു വരെ പൈസ വാങ്ങുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ചായ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടൻ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാം, ചായ കുടിക്കാം.

Advertisement