നിശബ്ദരാകാൻ കേന്ദ്രം: കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തു

കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പാട്ടിന്റെ പകർപ്പുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും നിർമാതാക്കൾ

0
113
Reading Time: < 1 minute

മൊഹാലി:

കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് പഞ്ചാബി ഗാനങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഈ ഗാനം നീക്കം ചെയ്തതായി ഗാനത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് ഹർജിന്ദർ ലഡ്ഡി. നീക്കംചെയ്യുന്നതിനെകുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ.

‘വിളംബരം’ എന്നർഥമുള്ള എയ്‌ലാൻ എന്ന ഗാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 6 ദശലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്‌ചകൾ നേടിയിരുന്നു. നാല് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ഗാനം ദില്ലിയെ ഒരു പവർ സെന്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും കർഷകരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തെ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഈ നീക്കം കർഷകരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതിന് ലഭിച്ച ആഗോള പിന്തുണയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണെന്നും നിർമാതാക്കൾ.

 

 

Advertisement