കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ച് സച്ചിൻ, പ്രൊപ്പഗണ്ട ടീച്ചറാകരുത് എന്ന് തപ്‌സി

കർഷകർ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്ത്യക്ക് അറിയാമെന്നും താരങ്ങൾ.

0
146