Thu. May 23rd, 2024

Tag: Lime

നഖ സംരക്ഷണത്തിന് ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പലരും നഖ സംരക്ഷണത്തിന് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകാറില്ല. നെയിൽ പോളിഷിന്റെ ആവരണം കൊണ്ട് പലരും നഖത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ…