Wed. Apr 24th, 2024

Day: January 3, 2024

തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ കരിമണൽ ഖനനം, ഇല്ലാതെയാകുന്ന തീരങ്ങൾ

ദുരന്തനിവാരണമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മണൽ ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് പോകുന്നത്. മണൽ മാറ്റുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മണൽ കൊള്ളയാണ്. ഇത് തീർത്തും അഴിമതിയാണ് ലു…